Jeugdteam

Lente

Wat doet het CJG Jeugdteam?

Het CJG jeugdteam bestaat uit een breed multidisciplinair team met ieder zijn eigen expertise op het gebied van onder andere opvoedingsondersteuning, videohome training (VHT), verstandelijke beperking, psychiatrie (autisme, ADHD), scheidingsproblematiek, persoonsgebonden budget (PGB), veiligheid (huiselijk geweld en kindermishandeling), onderwijs, integrale vroeghulp en het toeleiden naar zorg. Daardoor kunnen zij samen in veel situaties snel professionele hulp geven. Daarnaast is het team divers samengesteld wat betreft afkomst, achtergrond en identiteit. Dat maakt het jeugdteam voor iedereen toegankelijk.

Bij de hulp die onze jeugdteamprofessionals verlenen, zijn vier uitgangspunten belangrijk:

  1. jouw hulpvraag staat centraal en niet de hulp die organisaties kunnen bieden.
  2. hulp is gericht op jouw gezin, en als het nodig is betrekken we graag ook andere familieleden,
    jouw huisarts of (onderwijs)professionals.
  3. je krijgt de hulp vooral in jouw eigen omgeving, liefst met behulp van vertrouwde mensen rond
    jouw kind of gezin: jouw netwerk.
  4.  in overleg met jou kunnen de jeugdteamprofessionals een aanvraag indienen voor zwaardere,
    specialistische hulp.

Hoe werkt het CJG jeugdteam?

Wanneer jouw aanmelding is besproken dat je hulpvraag het beste past bij het CJG jeugdteam, zal de betrokken jeugdteamprofessional zal zo snel mogelijk contact met je opnemen voor het plannen van een kennismakingsgesprek, dit kan bij u thuis of op een locatie van het CJG. Vanaf nu is deze medewerker je vaste contactpersoon bij het CJG. Indien er niet binnen enkele weken een medewerker beschikbaar is ontvang je een brief waarin je aanmelding wordt bevestigd en er sprake is van een wachtlijst. Je kan je voorbereiden op het eerste gesprek door zelf alvast een familieplan te maken.

Ondersteuning bij gesprekken met het CJG

Als je het prettig vindt om steun te krijgen bij het gesprek, dan kun je een familielid, vriend(in) of kennis vragen hierbij aanwezig te zijn. Heb je niemand in je omgeving die je hierbij kan ondersteunen, maar wil je wel graag dat iemand je helpt tijdens het gesprek? Dan kun je een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. De cliëntondersteuner kan een luisterend oor bieden, je wegwijs maken, steun bieden bij de voorbereiding van een aanvraag of melding en ondersteunen bij het indienen van een klacht. Voor een onafhankelijk cliëntondersteuner neem je contact op met MEE Plus op telefoonnummer 078-7508900 of emailadres servicebureau@meeplus.nl.

Kennismakingsgesprek

De jeugdteamprofessional onderzoekt met jou de hulpvraag, wat er nodig is om het zelf weer te kunnen, wie jou kan helpen en waar je professionele hulp bij nodig hebt. Om goed onderzoek te kunnen doen werken alle medewerkers van het CJG met de GIZ-methodiek (met ouders en jongeren samen bepalen hoe het gaat en wat er nodig is).

En dan?

Vervolgens stelt u samen met de jeugdteamprofessional een actieplan op. Daarin staat wat je hulpvraag is, wat je doelen zijn en welke acties er nodig zijn. Bij het opstellen en uitvoeren van het plan kan het zijn dat je ondersteuning krijgt van je omgeving of een professional. Een combinatie is ook mogelijk. Het actieplan beschrijft ook welke hulp wordt ingeschakeld of welke beschikking er wordt afgegeven. Dit kan hulp thuis van een jeugdteamprofessional zijn, maar ook specialistische hulp van een regionale zorgaanbieder. Vervolgens wordt er ook samen gekeken wie jouw vaste contactpersoon blijft tijdens het hulptraject, waar je terecht kan met al je vragen en wie de regie op de hulpverlening houdt. Dit kan de jeugdteamprofessional zijn maar ook een bijvoorbeeld een professional van de specialistische hulp.

Wanneer er is afgesproken dat er specialistische hulp wordt ingezet, krijg je hiervan ook een officiële bevestiging. Deze bevestiging (beschikking) ontvang je van de serviceorganisatie (SO), namens de gemeente Zwijndrecht. Dan start de afgesproken hulp volgens het actieplan. Is de aangevraagde hulp nog niet beschikbaar vanwege een wachtlijst? Met je jeugdteamprofessional bepaal je hoe je de tussenliggende tijd overbrugt en met welk type hulp.

Hoe lang de hulp duurt, is afhankelijk van de doelen die je hebt vastgesteld. Hierover maak je afspraken met jouw jeugdprofessional in het actieplan. Tussentijds evalueren we de hulp en waar nodig sturen we bij. Bij een evaluatie wordt er met elkaar gekeken hoe er aan de doelen wordt gewerkt en of het plan goed werkt. De evaluatie kan ook een aanleiding zijn om je plan aan te passen. Je kunt hierbij denken aan doelen bijstellen, professionele hulp stopzetten of juist verlengen.

Hulp nodig of vragen?