Nu niet zwanger

Testing

Nu Niet Zwanger gaat over het ondersteunen van kwetsbare (potentiele) ouders om regie te nemen over hun kinderwens.

Het voorkomen van leed door op tijd in gesprek te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, en daarbij aan te sluiten bij de dagelijkse leefwereld van mensen.

Denk aan vragen, emoties, barrières en opvattingen die hierbij een rol kunnen spelen. Daar kan ook geldgebrek of schulden bij naar voren komen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website vwww.dienstgezondheidjeugd.nl/nu-niet-zwanger of neem contact op via nunietzwanger@ggdzhz.nl

De GGD Zuid Holland Zuid voert het project Nu Niet Zwanger uit in opdracht van de gemeente Dordrecht en Zwijndrecht.

Hulp nodig of vragen?