Cultuurgebonden gewoonten

Alle culturen kennen hun eigen regels en omgangsvormen. Wat in de ene cultuur normaal is, kan in een andere cultuur soms zelfs beledigend zijn. Een open houding en respect maken het makkelijker om op een goede manier met elkaar om te gaan.

Omgangsvormen in verschillende culturen

Omgangsvormen zijn de manieren waarop je omgaat met anderen. Voorbeelden van omgangsvormen waar we in Nederland waarde aan hechten zijn dat je respect toont voor ouderen en dat je ‘u’ zegt. Er zijn ook culturen waarin het een soort ongeschreven wet is dat je in het bijzijn van anderen je cadeautje niet mag openmaken, of dat mannen bij een kennismaking geen hand mogen geven aan een getrouwde vrouw, of dat je stipt op tijd moet zijn voor een afspraak. In iedere cultuur zijn er mensen die anders denken of zich niet aan de omgangsvormen houden, en andere mensen die ze juist heel nauwkeurig naleven.

Waarden en normen

In Nederland leven we volgens bepaalde waarden en normen. Andere culturen kennen deels andere normen en waarden of hanteren een andere volgorde van wat als belangrijk wordt gezien. Eer en respect voor ouderen zijn vaak belangrijke waarden in Oosterse culturen. In de Nederlandse cultuur zijn vrijheid, gelijkheid en democratie belangrijk. Andere voorbeelden van wat binnen de Nederlandse cultuur belangrijk is, zijn zelfstandigheid en zelf keuzes kunnen maken. Wat de familie van die keuzes vindt, weegt bij ons minder zwaar dan in een aantal andere culturen.

Ieder mens is anders

Ieder mens is anders, en hoe je bent wordt door allerlei dingen beïnvloed, zoals religie, woonplaats, opleiding, geslacht en nog veel meer. Bovendien veranderen mensen in de loop van hun leven. Kinderen die in ons land opgroeien, krijgen veel mee uit de Nederlandse cultuur maar leren tegelijkertijd veel van klasgenoten of buurtgenoten met een andere achtergrond.

Eetgewoonten

Verschillende culturen hebben verschillende eetgewoonten. In sommige landen is het bijvoorbeeld heel normaal om geroosterde sprinkhanen te eten. Er zijn ook culturen en religies waarbinnen het verboden is om vlees te eten. Joden en moslims eten meestal geen varkensvlees en in India is het niet gebruikelijk om rundvlees te eten. Verder hebben diverse culturen grote invloed op wat we zelf eten. Wie eet er nou niet af en toe Chinees, Turks, Grieks of Japans?

Op vakantie

Als jongeren op vakantie gaan naar een ander land, is het verstandig dat ze zich van tevoren verdiepen in het land en de cultuur. Dat geldt zeker voor verre bestemmingen, zoals landen in Azië, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Afrika.

 

Heb je een vraag?