Samen opvoeden

Bij de opvoeding van je kind zijn meerdere mensen betrokken, zoals je partner, de leraar, of de oppas. Dat is fijn, want voor een kind is het belangrijk dat meerdere mensen bij hem of haar betrokken zijn. Dit is ook weleens lastig, want je zit niet altijd op één lijn.

Iedere ouder is anders

Als ouders heb je vast wel eens verschillende ideeën over hoe je je kind wilt opvoeden en wat je hem of haar wilt meegeven aan normen en waarden. Logisch ook, je hebt allebei een andere ontwikkeling doorgemaakt en je bent verschillend opgegroeid en opgevoed. Verschillen zijn niet erg, zolang het niet tot ernstige ruzies leidt. Jouw kind ziet dat jullie elkaar aanvullen en dat er verschillende manieren zijn om te reageren en te denken. Jullie kind leert hiervan.

Samenwerken met je partner

Het is handig wanneer je als partners leert samenwerken in je rol als ouder, ondanks meningsverschillen. Belangrijk bij deze samenwerking is dat je goed met elkaar communiceert en elkaar ondersteuning biedt. Uit onderzoek blijkt dat een goede samenwerking tussen ouders, positieve effecten heeft op het welzijn van ouders, het welzijn van kinderen en op de opvoedvaardigheden. Wees een team!

Dit weten we over het samen opvoeden

  • Werk samen en start al bij de zwangerschap. Ga samen in gesprek over hoe je het ouderschap voor je ziet, straks als het kind er is.
  • Probeer elkaar te begrijpen. Waarom vindt je partner iets wel of niet belangrijk? Waarom wil hij of zij een bepaalde regel wel of niet? Praat hier samen over.
  • Uiteraard heb je weleens een meningsverschil. Dit is niet erg. Het is belangrijk dat kinderen zien dat je het niet altijd eens bent, maar dat je er samen wel weer uitkomt.
  • Bedenk wat je belangrijk vindt in de opvoeding en bespreek dit met elkaar. Kun je het niet eens worden over bepaalde regels, sluit dan bijvoorbeeld een compromis. Of laat de één de regels bepalen over het ene onderwerp, en de ander over het andere onderwerp.
  • Geef elkaar vertrouwen. Vertel je partner wat je vindt dat hij of zij goed doet als ouder. Geef elkaar complimenten.

Samen opvoeden van een zorgintensief kind

Het opvoeden van een kind dat extra zorg nodig heeft brengt allerlei vragen met zich mee. Het helpt als jij en je opvoedpartners hetzelfde denken over de zorg en de opvoeding.

Heb je een vraag?