Partners van het CJG

fam

Naast de professionals die werken binnen het CJG, werkt het CJG daarnaast ook veel samen met partners van buiten het CJG.

Home Start

Home-Start kan een steuntje in de rug bieden, zodat opvoeden weer leuk wordt. Een goed getrainde vrijwilliger die zelf ook opvoedervaring heeft, komt wekelijks een paar uurtjes thuis langs en biedt een luisterend oor en vriendschappelijk contact. Samen wordt gekeken naar de knelpunten die je als ouder(s) ziet in jouw gezin en wil veranderen. De hulp van Home-Start is gratis. Klik hier voor meer informatie.

Hulp nodig of vragen?