School Maatschappelijk Werk

Basisschoolkind

Wat doet het school maatschappelijk werk?

Aan iedere basisschool of middelbare school is een school maatschappelijk werker (SMW) verbonden. Dus ook aan de school waar jouw kind op zit. Soms kan het zo zijn dat je je zorgen maakt om je kind of je wilt gewoon iets bespreken. Je kunt hierbij denken aan opvoedingsvragen, ontwikkeling van het kind, gedragsproblemen, informatie over hulpverlenende organisaties en zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van je kind (echtscheiding, rouwverwerking, omgaan met pesten). 

Bij het school maatschappelijk werk kun je terecht voor kortdurende begeleiding, ondersteuning en advisering aan ouders, school en aan de kinderen zelf. 

Voorbeelden van hulpvragen

  • Mijn zoon Dion (9 jaar) wordt vaak gepest en komt vaak overstuur thuis. Wat kan ik daar aan doen?
  • Sara (7 jaar) heeft vaak ruzie op school en thuis. Ze is opvliegend en gaat vaak de strijd met mij aan. Hoe kan ik zorgen dat ze rustig reageert?
  • De tante van Jamila (11 jaar) is pas overleden. Ze wil er niet over praten en is erg teruggetrokken. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan?
  • Jan (6 jaar) weigert ’s avonds te eten. Elke avond is er gedoe aan tafel. We worden er wanhopig van. Wat is er aan de hand?
  • Als Niels (8 jaar) na het weekend bij zijn vader is geweest, is er geen land met hem te bezeilen. Met zijn vader kan ik er niet over praten. Wat nu?

Hoe werkt het school maatschappelijk werk?

Informatie en aanmelden kan via het CJG of via de leerkracht/ intern begeleider van jouw kind. Na aanmelding volgt een kennismakingsafspraak waarin we jullie vraag verhelderen en bespreken hoe we verder gaan. Soms is een gesprek voldoende om weer verder te kunnen. In andere gevallen zijn er meerdere gesprekken nodig met ouder(s), het kind en/of de leerkracht. Ook kan het zijn dat een andere vorm van hulpverlening beter aansluit. Mocht het nodig zijn, bespreken we de hulpvraag binnen het CJG en kijken we naar een vervolg. Na aanmelding wordt een dossier ingevoerd in het registratiesysteem van het CJG. Informatie hieruit wordt alleen gedeeld met derden na toestemming van ouders en/of het kind.

Hulp nodig of vragen?