Specialistische jeugdhulp

Cuteboy

Het kan zijn dat je kind een andere vorm van jeugdhulp nodig heeft dan wat wij bij het CJG aanbieden. Een jeugdteamprofessional van het CJG kijkt dan samen met jou en je gezin naar de situatie en stemt met jullie af welke hulp het meest passend is.
Dat kan betekenen dat er gekozen wordt om specialistische jeugdhulp in te zetten. Daarvoor zal het CJG Jeugdteam een advies opstellen op grond waarvan de gemeente een beschikking afgeeft.
Als je in aanmerking komt voor specialistische jeugdhulp, kan dit ‘zorg in natura (ZIN)’ of via een
‘persoonsgebonden budget (PGB)’.

Zorg in natura (ZIN)

Bij zorg in natura krijg je zorg van een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft. Je maakt afspraken met deze zorgaanbieder over de manier waarop je zorg en ondersteuning krijgt. De betaling van de zorg wordt rechtstreeks door de gemeente aan de zorgaanbieder gedaan. Je hebt hier zelf dus geen omkijken naar.

Persoonsgebonden budget (PGB)

In sommige situaties kan hulp ingekocht worden middels een PGB. Met een PGB krijg je een hoeveelheid geld (een budget) waarmee je zelf de zorg regelt die jouw kind nodig heeft. Dit budget wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de rekeningen. Je krijgt het geld dus niet zelf in handen.

Verdere informatie over PGB

Zelf zorg regelen met een PGB betekent dat je aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

 • Je kunt motiveren in een motivatieplan waarom het door de gemeente gecontracteerde aanbod van gespecialiseerde jeugdzorg ZIN niet passend is voor jouw specifieke situatie.
 • Je bent in staat zelf een overeenkomst af te sluiten met een zorgaanbieder. Je kunt de aanbieder aansturen en aanspreken op zijn verplichtingen. Ook kan je de bestedingen uit je budget verantwoorden.
 • Het aanbod van de aanbieder die jij zelf kiest, is van goede kwaliteit. Je krijgt zelf de regie en ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. Wil je als ouder de zorg zelf bieden, dan mag deze niet leiden tot overbelasting.
 • Het bedrag dat je aan pgb krijgt is nooit hoger dan wat zorg in natura zou kosten.

Wil je weten of een pgb bij jouw past? Ga naar www.pgb-test.nl en doe de test.

Begrotingsplan

Een belangrijk onderdeel van uw PGB-aanvraag bij het CJG is het begrotingsplan. In het begrotingsplan geef je aan hoe u uw PGB wilt gaan besteden. Je beschrijft welke zorg je wilt inkopen en bij welke zorgaanbieders je dit wilt doen. Daarnaast maak je in het begrotingsplan een inschatting van de bedragen die je voor deze zorg denkt te gaan betalen. Je krijgt tijdens het gesprek van de CJG medewerker uitleg over het maken van een begrotingsplan.

De hoogte van uw PGB

In principe moet het PGB voldoende zijn om de zorg te kunnen betalen die je nodig hebt. Bij het inkopen van je zorg spreek je met jouw zorgverlener een tarief af. Gemeente Zwijndrecht bepaalt een maximum uurtarief. Spreekt je een hoger tarief af met jouw zorgverlener dan moet je het verschil zelf bijbetalen.

PGB toegekend, en dan?

Met een PGB ga je zelf jouw zorg regelen. Je kiest zelf welke hulpverlener je inzet. Dit is dan jouw zorgverlener. Je maakt met je zorgverlener afspraken over je zorg. Zoals de tijden waarop je zorg krijgt en wat je daarvoor betaalt, deze zijn toegekend in de beschikking. Je zet de afspraken met jouw zorgverlener op papier. Dit heet een “zorgovereenkomst”. De overeenkomst stuur je naar de SVB. Je ontvangt van de SVB een bevestiging als jouw zorgovereenkomst goed en volledig is ingevuld. Wanneer jouw zorgovereenkomst akkoord is, zie je dit website van de SVB onder het kopje “Mijn PGB”. Met “Mijn PGB”regel je persoonlijke zaken met de SVB via internet.
Meer informatie over hoe een pgb werkt, kun je lezen op de website van de Sociale
Verzekeringsbank, www.svb.nl en op de website van Per Saldo, de belangenvereniging van pgb-
houders, www.pgb.nl.

Verdere informatie wanneer je een beschikking heb voor specialistische jeugdhulp:

 • Mijn zoon of dochter heeft een beschikking en wij gaan verhuizen?
  Als er een beschikking is voor je kind en jullie gaan verhuizen, dan moet je dit doorgeven aan het CJG. Indien nodig dragen we, altijd in overleg met jou, de beschikking over aan de nieuwe gemeente.
 • Wat als mijn kind 18 wordt?
  Als je kind 18 wordt dan stopt de jeugdhulp en kan de hulp geboden worden in de volwassenzorg. Het Vivera wijkteam (078-7708787) kan je kind ondersteunen bij het bepalen waar hij of zij zorg moet aanvragen en kan, indien nodig, ook ondersteunen bij deze aanvraag.

  In sommige situaties kan ook na de 18e verjaardag jeugdhulp ingezet worden. Dat zijn situaties waarin:
 • de jeugdhulp gestart is voor de 18e verjaardag van het kind.
 • voor de 18e verjaardag van het kind besloten is dat voortzetting van jeugdhulp passend en noodzakelijk is.
 • is bepaald dat na beëindiging van jeugdhulp die was gestart vóór de 18e verjaardag, binnen een termijn van een half jaar hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is.

Hulp nodig of vragen?