Welkom bij het CJG

Mother

Wie zijn wij?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals in Zwijndrecht terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en
verzorging.
Onze jeugdprofessionals, jeugdverpleegkundigen, pedagogen,
schoolmaatschappelijkwerkers en andere professionals weten als geen ander dat het grootbrengen
van een kind soms een uitdaging is en wel eens vragen met zich meebrengt. Daarom staan ze naast
ouders en verzorgers om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken, vanaf de zwangerschap tot
het moment dat een kind volwassen is.

In opdracht van gemeente Zwijndrecht is er een samenwerkingsverband tussen MEE, Vivenz, Rivas,
Humanitas en Stichting jeugdteams. Door deze samenwerking kan je met je vraag op één plaats
terecht, brengen we verschillende deskundigheden en disciplines samen en organiseren we de zorg
zo dicht als mogelijk in of bij het gezin.

Vragen over opgroeien en opvoeden

Elk gezin kan te maken krijgen met vragen of zorgen over opgroeien en opvoeding. Er kan van alles
gebeuren in het leven. Misschien heb je vragen over de ontwikkeling van een van de kinderen, of heb
je een lichamelijke beperking en zoek je naar ondersteuning. Of misschien maak je je wel zorgen over
geld of over de sfeer in huis? Het is niet altijd makkelijk om zelf met een oplossing te komen. Het is
fijn als je dan met iemand kunt praten om samen naar een oplossing te zoeken. Maar wie kan jou
helpen, als familie en vrienden dat niet kunnen?


Hoe gaan we te werk?

Vragen om hulp of advies kan soms een grote stap zijn. Het is dan prettig om van tevoren al te weten
wat je kunt verwachten. Hieronder kun je lezen hoe we bij het CJG te werk gaan.

- Aanmelden
Het eerste contact met een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin kan
telefonisch zijn of per email. Zij kunnen al direct veel vragen over opvoeden en opgroeien
beantwoorden. Zij zullen met je een aantal vragen doornemen en zodoende de aanmelding
voldoende vormgeven.

- Wat gebeurt er met mijn aanmelding?
Elke week worden alle aanmeldingen besproken en verdeeld en wordt er gekeken welke
medewerker het beste bij jouw hulpvraag past. De betrokken professional zal zo snel
mogelijk contact met je opnemen voor het plannen van een kennismakingsgesprek, dit kan
bij u thuis of op een locatie van het CJG. Vanaf nu is deze medewerker je vaste
contactpersoon bij het CJG. Indien er niet binnen enkele weken een medewerker
beschikbaar is ontvang je een brief waarin je aanmelding wordt bevestigd en er sprake is van
een wachtlijst.

- Kennismakingsgesprek
De medewerker van het CJG onderzoekt met jou de hulpvraag, wat er nodig is om het zelf
weer te kunnen, wie jou kan helpen en waar je professionele hulp bij nodig hebt. Om goed
onderzoek te kunnen doen werken alle medewerkers van het CJG met de GIZ methodiek
(met ouders en jongeren samen bepalen hoe het gaat en wat er nodig is).

- Ondersteuning bij gesprekken met het CJG
Als je het prettig vindt om steun te krijgen bij het gesprek, dan kun je een familielid,
vriend(in) of kennis vragen hierbij aanwezig te zijn. Heb je niemand in je omgeving die je hierbij kan ondersteunen, maar wil je wel graag dat iemand je helpt tijdens het gesprek? Dan
kun je een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. De cliëntondersteuner kan een
luisterend oor bieden, je wegwijs maken, steun bieden bij de voorbereiding van een
aanvraag of melding en ondersteunen bij het indienen van een klacht. Voor een
onafhankelijk cliëntondersteuner neem je contact op met MEE Plus op telefoonnummer 078-
7508900 of emailadres servicebureau@meeplus.nl.

- En dan?
Het kan zijn dat een paar gesprekken voldoende zijn om de nodige hulp te bieden. De hulp
wordt dan veelal geboden door de medewerker van het CJG zelf. Soms echter zijn problemen
ingewikkelder en is er meer hulp nodig. In dat geval wordt er een actieplan gemaakt passend
bij jouw situatie en spreken we af wie wat doet en wanneer. Onderdeel van het actieplan kan
zijn dat er specialistische hulp aangevraagd wordt al dan niet samen met hulp van het CJG.

Hulp nodig of vragen?