Gezinscoaching: hulp voor je gezin

gezinscoach

Soms krijg je als gezin de boel maar niet op orde. Een gezinscoach kan je dan misschien helpen. Wat doet een gezinscoach precies en wanneer is het goed om zijn of haar hulp in te schakelen? Lees het in dit artikel. 

Wat is gezinscoaching?

Een gezinscoach is iemand die gezinnen helpt als er problemen zijn. Ze geven advies en ondersteuning om de situatie beter te maken. Een gezinscoach kijkt naar hoe het gezin met elkaar omgaat en geeft tips om het beter te laten gaan. Ze zijn neutraal en zorgen ervoor dat iedereen vrijuit kan praten en samen kan werken.

Wanneer is het goed om een gezinscoach in te schakelen?

Het is soms lastig om te weten wanneer je een gezinscoach nodig hebt. Hier zijn een paar voorbeelden waarin het handig kan zijn:

  • Moeite met ruzies uitpraten: Als er vaak ruzie is, als je elkaar niet begrijpt of niet goed met elkaar kunt praten, kan een gezinscoach helpen om beter met elkaar te communiceren.
  • Problemen met opvoeden: Opvoeden is soms moeilijk. Als ouders niet weten hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan of als er gedragsproblemen zijn, kan een gezinscoach advies geven en helpen met opvoedstrategieën.
  • Veranderingen in het gezin: Soms verandert er veel in een gezin, bijvoorbeeld door scheiding, de komst van een baby of als er iemand overlijdt. Een gezinscoach kan helpen om met deze veranderingen om te gaan en sterker te worden als gezin.
  • Stress: Als het gezin veel stress heeft door werk, geldzorgen of andere dingen, kan een gezinscoach helpen om een goede balans te vinden en te zorgen voor jezelf.
  • Minder verbonden voelen: Als gezinsleden elkaar vaak niet goed begrijpen en de banden binnen het gezin zwak zijn, kan een gezinscoach helpen om de banden te herstellen en het gezin weer sterker te maken.

In sommige gevallen heeft de school, het consultatiebureau of een andere instantie namens jullie aan de bel getrokken, omdat ze zich zorgen maken over jullie. In dat geval kan het zijn dat een gezinscoach wordt aangesteld zonder dat jij daar om hebt gevraagd of zelfs op zit te wachten. Dat kan dus best een vervelend gevoel geven. Er zijn ouders die hier heel boos en afwijzend op reageren.

Het is een kans, geen straf

Een gezinscoach kan gezinnen helpen die problemen hebben of het moeilijk vinden om met elkaar om te gaan. Ze geven advies en ondersteuning om de situatie te verbeteren. Het is dus belangrijk om te weten dat hulp vragen aan een gezinscoach geen teken van zwakte is, maar juist een stap naar positieve verandering en groei binnen het gezin. Ook als een gezinscoach door de gemeente aan jullie wordt toegewezen, is dit geen straf. Het is een kans om als gezin gezonder en gelukkiger te worden.