Houd ik als ouder de regie over gezin bij betrokkenheid CJG?

fam

Wij proberen altijd samen te werken met het gezin en aan te sluiten bij de wensen van de ouders/jongeren. Onze betrokkenheid is vaak kortdurend. Het CJG heeft wel een opdracht, dat kinderen veilig op kunnen groeien. Als er zorgen zijn over de kinderen, moet het CJG wel stappen zetten. Iedereen die met kinderen en volwassenen werkt, moet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld handelen volgens de stappen van de meldcode. Dit wordt altijd met het gezin besproken.

Hulp nodig of vragen?